LoppuraporttiLoppuraportti valmistuu tammikuussa 2011.