Kansalaisten kuuleminen 1. Yleiskatsaus


Oheisessa "sanapilvessä" on esitetty sanat, jotka toistuivat useimmiten kansalaisten kehittämissä tulevaisuusvisioissa. Seitsemässä maassa pidettyjen visiotyöpajojen tuloksia on vertailtu tarkemmin englanninkielisessä raportissa "Preliminary content report", joka löytyy kohdasta tuloksia.