Metodi

CIVISTI-hankkeessa
a) kuullaan kansallisia kansalaispaneeleja informoidun osallistumisprosessin avulla,
jossa keskitytään kansalaisten pitkän aikavälin visioihin, tarpeisiin ja huolenaiheisiin
b) kehitetään kriteerit, joilla visiot saadaan muutettua
tieteen, teknologian ja innovaatioiden kannalta merkittäviksi tulevaisuuden toiminta-alueiksi
c) näitä kriteereitä käyttämällä ja sidosryhmien ja asiantuntijoiden osallistumisprosessien avulla
kansalaisten visioita analysoidaan ja niistä muokataan tutkimusohjelmille mahdollisesti tärkeitä aiheita
d) tärkeät aiheet vahvistetaan ja niitä täydennetään toisella kansalaisten kuulemiskierroksella.

Hankkeessa kehitetään uudenlainen kansalaisten osallistumisprosessi; tavoitteena on mahdollistaa kansalaisten kustannustehokas
osallistuminen maiden välisiin ennakointiprosesseihin.
CIVISTI ottaa ennakointiprosesseihin mukaan uusia eurooppalaisia tekijöitä, jotta
jäsenvaltioiden, instituutioiden ja tutkijoiden ennakointikokemusta ja -kykyä saadaan laajennettua.


Menetelmän kuvaus (pdf)