Det danske CIVISTI borgerpanel afholdte sit andet borgermøde lørdag d. 9 oktober. 

 

10 borgere arbejdede dagen igennem med vurdering og prioritering af eksperternes arbejde. Det blev en dag med god stemning; særligt formiddagens arbejde med anbefalinger afledt af visionerne fra det danske borgerpanel var yderst vellykket. 

 

Vi ser nu frem mod rapporten som sammenfatter alle CIVISTI borgerpanelernes arbejde.

 

Metoden

CIVISTI projektets metode er opbygget af følgende elementer: 


a) konsultation af nationale borgerpaneler gennem en proces, hvor borgerne klædes på til overvejelser og diskussion af vision
med et fokus på langsigtet behov og bekymringer.
b) udvikling af kriterier til at omsætte visionerne til relevante og langsigtede emner indenfor
fremtidens videnskab, teknologi og innovations aktiviteter.
c) inddragelse af interessenter og eksperter som vil bruge kriterierne til analyse af borgernes visioner,
for herigennem at sætte visioner på dagsordenen i forsknings programmer
d) godkendelse af og tilføjelser til interessenter og eksperternes analyse gennem en anden runde af borgerkonsultationer.

Projektet vil udvikle en ny borgerinddragelses proces med det formål at gøre en omkostningseffektiv foresight borgerinddragelse på transnationalt niveau muligt.

CIVISTI vil inkludere nye europæiske foresight aktører for at udvide erfaringen og kapaciteten mellem medlemsstaterne, institutioner og forskere.

 

Lang metodebeskrivelse(pdf)