Метод


CIVISTI ще създаде работни групи от граждани (панели) в седемте европейски държави, в които се реализира проекта, и ще разкрие техните представи, очаквания и съображения за бъдещето чрез процес на обсъждане. Този процес ще бъде подпомогнат от въвеждащи информационни материали и принос от страна на експертите, ангажирани с изпълнението на проекта. 


 

 

метод description ( pdf)