на проекта

 

CIVISTI

Визии на гражданите за развитието на науката, технологиите и иновациите

Какъв е характерът на проблемите, които Европа ще трябва да решава в бъдеще? Какви следва да бъдат бъдещите социални характеристики на Европа? Какви цели трябва да си поставим за развитието на европейското общество? Тези и множество други въпроси ще се дискутират в две допитвания до гражданите в 7 различни европейски държави в рамките на проекта


 


Описание на проекта (pdf)