Project highlight

 

De tweede Vlaamse CIVISTI burgerraadpleging vond plaats op 2 oktober 2010 in het Vlaams Parlement. 11 burgers van het originele CIVISTI burgerpanel waren aanwezig om de aanbevelingen van de experten te beoordelen en te rangschikken volgens belangrijkheid.

 

 

Burger conventie 1. Overzicht

Onderstaande woordenwolk geeft weer welke woorden het meest voorkwamen in de visies van het Vlaamse burgerpanel.  Hoe grote het woord, hoe frequenter het gebruikt werd om de visies te beschrijven.