Project highlight

 

De tweede Vlaamse CIVISTI burgerraadpleging vond plaats op 2 oktober 2010 in het Vlaams Parlement. 11 burgers van het originele CIVISTI burgerpanel waren aanwezig om de aanbevelingen van de experten te beoordelen en te rangschikken volgens belangrijkheid.

 

 

De methode

Het CIVISTI-project volgt de onderstaande werkwijze:


a) raadplegen van nationale burgerpanels, via een proces van geïnformeerd overleg,
met focus op de visie, behoeften en bekommernissen van de burgers op lange termijn;
b) ontwikkelen van criteria om die visies om te zetten in relevante kwesties voor
de toekomstige activiteiten in de wetenschappen en de technologie en op het vlak van innovatie;
c) aan de hand van de door de participatie van stakeholders en experts verkregen criteria,
die visies van de burgers analyseren en verwerken tot mogelijke prioriteiten voor de onderzoeksprogramma's;
d) bevestigen en aanvullen van de prioriteiten via een tweede ronde in de burgerraadpleging.

Het project ontwikkelt een nieuw proces om een kostenefficiënte burgerparticipatie mogelijk te maken
in transnationale processen van toekomstplanning.
CIVISTI zal bij de processen van toekomstplanning nieuwe Europese actoren betrekken om langs die weg de ervaring
en de capaciteit op het vlak van toekomstplanning in de lidstaten en instellingen en bij de onderzoekers te vergroten.

Methode (pdf)